Уеб сайта представлява съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ UR( т.нар домейн). Всеки уеб сайт се хоства на компютър (компютри), наречен уеб сървър, достъпен през Интернет. За разглеждането на уеб сайтове са създадени специални програми, наречени уеб браузъри. Съществуват различни видове уеб сайтове в зависимост от тяхното предназначение, аудитория и съдържание.
За да бъде успешен даден уеб сайт той трябва да бъде изцяло съобразен със спецификата на бизнеса, за който се изработва, съвременните тенденции за дизайн и функционалност, потребителските очаквания и отлично SEO оптимизиран.
Всички съвременни уеб сайтове трябва да бъдат с т.нар responsive дизайн, т.е. съвместими с мобилни устройства.
Най-общо можем да класифицираме сайтовете на:

 • Блог – сайт, който представлява личен дневник и може да съдържа дискусионен форум;
 • Електронен магазин – сайт, който служи за продажба на стоки по интернет;
 • Корпоративен сайт – сайт, който осигурява основна информация за фирма, организация или услуга;
 • Личен сайт – сайт, който се поддържа от частно лице или малка група хора;
 • Новинарски сайт – сайт, който предоставя главно новини и репортажи;
 • Форумен сайт – сайт, в който хора дискутират на различни теми;
 • Портален сайт – сайт, който служи за отправна точка към различни други сайтове в интернет или интранет;
 • Сайт с база данни – сайт, който служи за търсене и намиране на информация в специфична база данни;
 • Сайт за обяви – уеб базирана платформа за публикуване, четене и отговор на обяви в различни рубрики;
 • Сайт за запознанства – сайт, в който самотните хора си уговарят срещи;
 • Огледален сайт – сайт, който е точно копие на друг сайт, но функционира под различен домейн;
 • Продуктов или промоционален сайт;
 • Сайт на общности или сайт на социална мрежа;
 • Търсачка – сайт, който осигурява обща информация и служи за намиране на други сайтове.